Her skal de bestemme om NOAH AS skal få anledning til å utvide sin drift på Langøya, det vil si fortsette sin storstilte import av giftig flygeaske, og dumping av svovelsyren fra Kronos Titan helt til 2030.

I denne sammenheng bekrefter Barth Eide det vi har fryktet, nemlig at han ikke anser dumping av avfallsgips fullt av giftige tungmetaller i gruvene i Brevik som farlig. Direkte sitert sier Barth Eide følgende til Jarlsberg Avis:

«Jeg har aldri vært enig i at det var livsfarlig å lagre i gruvene i Brevik. Motstanderne av et deponi i Brevik brukte nok det, men begrepet farlig avfall har mange sider. Dette er avfall som ville vært farlig dersom det ikke var blitt profesjonelt behandlet.»

Er det virkelig mulig at Barth Eide faktisk tror at å importere giftig avfall, presse det sammen til en gipskake og dumpe det i grunnen, drukne det i gruvene under Brevik, er helt ufarlig? Kan virkelig vår klima og miljøvernminister være så lite opplyst? Jeg nekter å tro det, han gir blaffen og løper åpenbart «noens» interesser på fellesskapets regning og risiko.

Videre heter det følgende: «Problemet er at det har vært en lang diskusjon om Brevik uten resultat, sier Barth Eide, som skylder på forrige regjerings sommel med å finne en endelig løsning, hvor man utsatte problemet, og ikke kom dit hvor jeg håper vi skal komme nå.»

Dette innebærer at vår miljøvernminister faktisk mener at det er greit å fortsette å dumpe giftig importert avfall i Oslofjorden, og faktisk beklager at forrige regjering ikke vedtok å legge til rette for dumping her i Brevik!

Ganske så grell kontrast dette, fra Jonas Støres to garantier om å ikke legge et deponi i Brevik. Det er ikke aktuelt med deponi i Brevik så lenge vi sitter ved makten, sa Støre – og vi alle bør forstå at dette mest sannsynlig ikke er til lenger enn 2025. Tilfeldig nok er 2025 det året NOAH AS må få et klarsignal for hvor de skal legge sitt neste giftdeponi, så folk må vite: Kampen for et rent Grenland og en giftfri Eidangerfjord er ikke over, den er kun foreløpig utsatt.

Det store spørsmålet nå er hva Porgrunns ordfører Robin Kåss mener. Innestår han for det partikameratene, Espen Barth Eide og Jonas Gahr Støres syn på lagring av det nå påstått ufarlige avfallet i Brevik?

Samtlige partier i Porsgrunn, jeg håper også pressen, og alle vi som skal velge nytt bystyre til neste høst, avkrever et klart og tydelig svar fra Porsgrunn AP og Kåss. Støtter de sine partikamerater, eller er de med og for et giftfritt Porsgrunn uten disse ville tankene om et giftdeponi i Brevik?

Forventer nå faktisk et klart og tydelig svar fra Robin Kåss, og ikke svada og desinformasjon slik vi har blitt servert fram til nå.

Jan Erik Parr

Naboer mot giftdeponi