– Regjeringen har gitt Widerøe monopol på all flytrafikk til Vestlandet

foto