I et leserbrev publisert i Varden og i Telemarksavisa 14. oktober med den bejaende tittelen «Velkommen til Telemark Google – fra ALLE oss!», omtaler flere næringslivsaktører det de kaller «negative stemmer» som våger og stille kritiske spørsmål rundt etableringen av Googles’ kraftkrevende datalagringssenter i Skien.

Her gjelder det imidlertid å skille mellom det en stempler som «negative stemmer», og behovet for en kritisk, reflektert debatt om prioritering av krafta.

Flere av de aktørene som har signert dette leserbrevet, har nylig også skrevet innlegg hvor de etterspør hvem som skal produsere krafta til Google.

Flere av underskriverne vil løse denne kraftutfordringen ved hjelp av vindkraft.

Google har søkt Statnett om hele 860 megawatt, tilsvarende 7.5 terrawattimer.

Dette er over fire ganger så mye som det samlede kraftbehovet til industrien på Herøya.

Som Naturvernforbundet allerede har påpekt, vil det å dekke om så bare deler av det enorme kraftbehovet til Google med vindkraft innebære en storskala utbygging av vindturbiner i Telemarks natur. Dette er ikke forenlig med at vi har en natur- og artsmangfoldskrise, i tillegg til en klimakrise.

Det er Telemarks vakre og uerstattelige natur som er vår viktigste ‘merkevare’, og ikke Google!

I Norge har vi i dag bare rundt 11 prosent intakt natur igjen, og 2751 arter av planter, dyr og insekter er oppført som truet på rødlista. Hovedårsaken til dette natur- og artstapet er menneskeskapte arealendringer.

Gjennom Naturavtalen har Norge forpliktet seg til å verne 30 prosent av arealene våre på land og til havs innen 2030. For å nå disse målene trengs kraftige og snarlige grep hvor vi både må bevare og restaurere natur.

Er det noe vi virkelig trenger i disse tider er det mer kritisk, åpen debatt om hvordan vi forvalter krafta og naturen vår – ikke mindre!

Naturvernforbundet Grenland v/ leder Anne Mjelva

Naturvernforbundet Telemark  v/ leder Helge Granlund