I en reportasje i Varden 3. desember, kunne vi lese at Skien kommune vurderer en vindpark rundt Blåfjell, øst for Fjellvannet nord i Skien kommune. Sammen med konsulentfirmaet Norconsult, har kommunen sett seg ut et 12 kvadratkilometer stort område for utbygging av en vindpark, for å øke kraftproduksjonen. Dette innlegget er ikke ment som et innlegg i diskusjonen for eller imot vindkraft på land, men snarere et innlegg for bevaring og vern om et helt unikt skogområde i vår kommune.

Skogen på toppen av ryggen mellom Skien og Siljan er et sjeldent vakkert og tilnærmet urørt skogsområde, med mye innslag av gammel naturskog og en mengde små og store myrer. Her får man følelsen av at tiden har stått stille, og at naturen selv har skapt et område man må lete lenge etter for å finne.

Her inne finnes det eldgamle, krokete furuer, mye død ved, enorme mengder bær og sopp, et rikt dyre og fugleliv, og høyreiste eldgamle grantrær - noen som skal være opptil 300 år gamle! Jeg er sikker på at ved en grundig kartlegging, ville man funnet en mengde rødlistede arter her inne. Noen er allerede funnet, blant annet den meget sjeldne strylaven huldresty.

Man finner også ro. Helt ro. Ingen stier, ingen hytter eller andre tegn på menneskelig aktivitet, kanskje kun en gammel bålplass inne ved Leopoldtjenn eller oppe på den lille toppen som kalles Sadelen. Her kan man sitte på våren og følge orrfugl og tiur spille i de tidlige morgentimene, observere elg, rådyr, rev, hare og et utall store og små fugler.

Nedbygging av natur i forskjellige former, er en meget stor trussel for mangfoldet i skogen, og det er altfor lite fokus på bevaring av skog.

Jeg ferdes mye i disse skogene, møter uhyre sjeldent folk, men de få jeg møter sier alle at dette området er unikt og vakkert. Tror mange av de som ferdes der oppe, helst vil bevare dette stedet som «sitt» hemmelige område. Jeg vet også at det drives jakt her inne, og jegerne jeg har møtt her, er også betatt og veldig glade i disse skogene.

I Skien kommune har vi veldig få ekte skoger med et slikt gammelskogpreg som vi finner her. Det finnes noen få, veldig små vernede områder, men utenfor Skrim og Sauherad naturreservat er del lenge mellom slike steder.

Jeg mener dette området egentlig bør være en naturlig utvidelse av dette verneområdet. Hele veien opp til Skrim.

Blåfjell (må ikke forveksles med Blåfjell nord for Heivannet) ligger også vanskelig tilgjengelig til fots, det er bratt, kupert og vrient. Det er skogsbilveier i nærheten, og om disse skulle blitt utvidet, ville et enda større og unikt skogsområde blitt ødelagt. Toppen er også godt synlig i terrenget, og fra toppen ser man rett ned på Fjellvannet.

Det er ikke få Skiensfolk som mer enn én gang, opp igjennom alle tider, har tilbrakt tid ved Fjellvannet, året rundt. Et perfekt sted for store og små, gamle og unge for et kortreist friluftsliv, enten for å prøve fiskelykken, plukke bær, padle kano, en skitur, en båltur eller bare en natt i hengekøya.

Jeg kan ikke se for meg at noen vil dra dit på tur igjen med støyende monstermaster rett ved. Sammen med mye hogst og veldig nedtappet vann, vil Fjellvannet helt miste sin verdi som turmål. Og det ville være veldig synd.

Jeg vil også tro det heller ikke vil være attraktivt å bo i vakre Luksefjell med en vindpark som man ser fra kjøkkenvinduet. Disse mastene vil også være godt synlige fra for eksempel Narefjell, Ørnenuten og Solumfjellet, og garantert helt opp til Styggemann og Skrim.

Jeg må også nevne de få heldiggrisene som har hytte ved idylliske Lilleøkteren. Disse hyttene vil mest sannsynlig helt miste sin verdi ved et slikt inngrep.

For to år siden ble vi rammet av en pandemi, hvor alt av fritidsaktiviteter ble enten lagt ned eller stengt. Da søkte vi alle fort ut i naturen, og mange ble klar over verdien av den. Ekte natur er god folkehelse. Derfor er bevaring av ekte natur noe av det viktigste vi kan gjøre. Vern eller bevaring av den ekte naturskogen, gammelskogen og urskogen bør stå høyt på lista over lokale prioriteringer. Ringvirkningene av dette er langt større og viktigere enn profitt for noen få utbyggere.

Jeg håper virkelig det sitter langt inne for kommunens politikere og stemme frem et «ja» til utbygging rundt Blåfjell og skogene der oppe, og heller ser på muligheten for et varig vern i samråd med grunneier.

SI DIN MENING! Vi i Varden vil gjerne at du skal bidra med din mening. Send ditt leserinnlegg til debatt@varden.no

Tips til hvordan skrive et godt leserinnlegg finner du her.