Å ta i bruk lett autoritære virkemidler ved å forby eller fjerne det vi ikke liker, er det siste vi bør begynne med

foto