Personlig har jeg opplevd at jeg ikke klarer å fokusere i timen fordi jeg blir blendet av de perfekte bildene på Instagram. Derfor mener jeg at skolen bør være mobilfri, slik at vi kan fokusere i undervisningen.

For det første skaper sosiale medier avhengighet, og mange klarer ikke lenger å legge telefonen fra seg. Disse plattformene er designet for å holde oss engasjerte i skjermen vår. Når jeg tenker om hvor skadelig denne avhengigheten er for oss, føler jeg dyp bekymring for fremtiden.

Professor Terje Johannessen bekrefter at denne avhengigheten av sosiale medier kan skade vår mentale helse, ved å føre til problemer som angst, desperasjon og dårlig arbeidspresentasjoner. Mange mener også at vi bruker altfor mye tid på mobilen cirka 3-5 timer i hverdagen.

For det andre tror jeg virkelig at mobilfri skole vil bidra til mindre nettmobbing og netthets, fordi det vil gjøre det vanskeligere for oss til å delta i digitale konflikter. Selv om de sosiale mediene gir oss muligheten til å kommunisere lettere med hverandre, mener jeg likevel at de ikke bidrar til en tryggere skolemiljø.

For det tredje mener jeg at mobilfri i skole vil gjøre oss ungdommer mer aktive. Ved å gjerne den distraksjonen som mobilen skaper, får vi mer tid til å engasjere oss i undervisningen og samarbeide bedre med elevene rundt oss.

Mobilfri skole påvirket meg positivt på ungdomsskolen. Den ga meg frihet til å være aktiv og den har vist meg at det er mye gøyere å gjøre noe i friminuttene med folk som er rundt meg enn å være aktiv på skjermer hele tiden. Av den grunn mener jeg at mobilfri skole skaper et godt skolemiljø.

Bare tenk deg at vi går inn i klasserommet uten at mobilen plager oss med varsler og at vi ser læreren og vennene våre i øynene – i stedet for å kikke ned på skjermen hele tiden. Jeg tror at dette kunne gjort undervisningen enklere og gøyere.

Dette er en tekst fra skriveprosjektet Varden har hatt i samarbeid med Porsgrunn videregående skole. Varden publiserer flere tekster fra prosjektet de kommende ukene.