Det kan ikke være vanskelig å betale for å ta buss

foto