«Avisen henger ut Sykehuset Telemark som smittespreder for covid-19»

foto