Jeg tør ikke gi barna forhåpninger om ting som skjer langt fram i tid. Oftest blir det avlyst

foto