Yrkesfag er en svært god inngang til arbeidsmarkedet