Visste du at i barnehagen ditt barn går er det sannsynligvis bare cirka 3 timer i løpet av dagen hvor hele personalet er tilstede på avdelingen på likt?

Derfor stiller Fagforbundet seg veldig positive til forsøksprosjektet om ekstra bemanning i to kommunale og to private barnehager. Dette ble enstemmig vedtatt av politikerne i Utvalg for oppvekst torsdag 15. september etter forslag fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet i Partssammensatt utvalg tidligere i år.

Pedagogenes lovfestede planleggingstid, stort spenn i åpningstiden og pauseavvikling gjør at det er ganske få av timene i løpet av dagen hele personalet er på jobb samtidig.

Med den allerede knappe bemanningen på en ansatt per tre barn under 3 år og en ansatt per seks barn over 3 år, sier det seg selv at å jobbe i barnehage er et tungt yrke, både fysisk og psykisk.

Flere hender i barnehagene vil ikke bare føre til mindre forbruk av vikarer og en litt bedre arbeidshverdag for den enkelte barnehageansatte, men vi har også tro på at det vil bli et vesentlig bedre tilbud til barna med flere voksne. Håpet er at det også vil ses endring i det rekordhøye antallet av barn som er blir meldt opp til PP-tjenesten de siste årene.

Ved å få flere hender i barnehagen unngår vi utenforskap, og fremmer inkludering av de barna som trenger det aller mest. Tidlig innsats er en viktig del av barnevernsreformen som trådte i kraft 1. januar i år, og det å øke bemanningen ser vi på som en veldig viktig del av dette arbeidet.

Fagforbundet er stolte av at politikerne i Skien satser på personalet og ungene i kommunen, og ber administrasjonen om å sette av penger til dette prosjektet i kommunebudsjettet og ber dem også inkludere det i ny strategisk plan for oppvekst.

Husk: Det koster mindre å bygge robuste barn enn å reparere voksne!

SI DIN MENING! Vi i Varden vil gjerne at du skal bidra med din mening. Send ditt leserinnlegg til debatt@varden.no

Tips til hvordan skrive et godt leserinnlegg finner du her.