Ikke bare rammer den hardt unge som har vært gjennom to år med pandemi, en torpedert skolehverdag med hjemmeskole og mangelfull opplæring og manglende normalt sosialt liv og formative år. Men den rammer også skjevt, siden kun noen skoler i noen kommuner og fylker tas ut.

I hele Vestfold og Telemark fylke er kun én videregående skole tatt ut, og elevene der har kanskje 6-8 timer i uka. Det vil si, det varierer fra klasse til klasse, noen har kanskje litt flere timer, noen enda færre – men det er så langt unna en normal skolehverdag en kan komme.

Og på grunn av streik får de selvsagt ingen andre lærere, oppgaver eller veiledning hverken digitalt eller fysisk, eller vurderinger. De er prisgitt seg selv og foresatte. På resten av Vestfold og Telemarks mange videregående går liv og skole som normalt.

I for eksempel Bergen og Tromsø er mange videregående skoler berørt, i Oslo ingen (for de er et eget tariffområde og vil ikke berøres av streiken). I Porsgrunn er flere ungdomsskoler tatt ut og også stengt, mens i Skien går livet på ungdomsskolene foreløpig som vanlig.

I mediebildet de siste dagene, nesten en uke, er lærerstreiken en ikke- sak. Noe som øker sannsynligheten for langvarig streik. KS imøtekommer ingen krav, lærerne er klare for å streike lenge og sier det på sikt vil gagne elevene.

Det vil det sikkert, men for de elevene som nå ikke har undervisning, ikke bøker, ikke vurdering og ikke sosial arena på skolen etter 2 år med pandemiskole, er det en fattig trøst - de lider.

Barnehager og barneskoler skjermes – det er vel og bra – men studier fra pandemiperioden viser at det er det eldste elevene – fra ungdomsskole og oppover - som både ble rammet hardest av nedstengte skoler og fritidstilbud. Det er hos denne gruppen man ser en økning i psykiske lidelser, og dette er gruppen som nå igjen får en helt unormal skolegang.

Så kjære lærerorganisasjoner, ta nå i hvert fall skikkelig i når dere tar ut neste gruppe i streiken, gå ut bredt i stedet for å fortsette å ramme «for få» til at det kommer på agendaen i mediebildet. Gjør det før dere sammen med et stivbeint og lite konstruktivt KS virkelig har bidratt til å rasere nok et skoleår (og for avgangselever en utdanning) med risiko for flere med sosiale og psykiske utfordringer.

For det vet jeg jo at ikke er målet deres, men det skjer nå. Bare ikke for et stort nok antall elever til at mediebildet preges, politikerne presses og KS må møte dere!

Innlegget ble først publisert på Nina Bjerkebo Brovigs facebook-side og er gjengitt i Varden med hennes tillatelse.

SI DIN MENING! Vi i Varden vil gjerne at du skal bidra med din mening. Send ditt leserinnlegg til debatt@varden.no

Tips til hvordan skrive et godt leserinnlegg finner du her.