Ingen ny politikk for grønn industri i Solbergs siste statsbudsjett

foto