Med unntak av de aller eldste blant oss, så har vi alle levd med at verden blir litt bedre for hvert år som går. Nå er situasjonen en annen.

Porsgrunn kommune kan ikke sørge for at ingen merker krisene. Kommunen kan heller ikke hindre at folk får dårligere råd, eller at bedrifter går overende, når renter og priser på varer, drivstoff og strøm øker kraftig. Mange opplever nå at pensjonen eller lønna blir mindre verdt fordi den ikke holder takt med prisstigningen.

Vi kunne ikke unngå pandemien i Porsgrunn, og vi kan ikke unngå å bli rammet av det som skjer i Europa nå. Men på sammen måte som i pandemien, så kan vi komme gjennom det ved å stå sammen, og å være utholdende og tålmodige. Heldigvis har vi i Porsgrunn tenkt langsiktig og trygt i flere år. Vi har beholdt eierskapet til kraften, og vi har investert klokt i skoler, sykehjem, vannforsyning og annen infrastruktur. Det gjør oss bedre rustet enn mange til å håndtere en økonomi og et Europa i ubalanse.

Vår hovedprioritet i disse tøffe tidene er å drifte kommunen og samtidig levere gode tjenester.

Til tross for at kommunen får absurd høye strømregninger, fond faller og kostnader til renter, varer og lønninger stiger, så må vi levere hjemmetjenester, barnehager, jordmor, sykehjem, brøyte veier og drifte ulike anlegg og tjenester vi i Porsgrunn trenger for å leve våre liv.

Da er det en trygghet å ha oppsparte verdier gjennom generasjoner i Skagerak Energi. Disse tilhører Porsgrunns innbyggere.

Vår neste hovedprioritet blir å holde kostnadene nede for de som bor her. Kommunens midler er innbyggernes penger. I stedet for å gi bort Skagerakpengene, så kan vi heller bruke av disse midlene til å dempe de regningene kommunen sender til husstandene. Vann og avløp vet vi vil bli dyrere, men vi kan forsøke å øke bunnfradraget på eiendomsskatt på bolig.

Etter min mening kan vi ikke dele ut fellesskapets penger for å dekke tapene til de som eier bedrifter i kommunen. Det er bedriftseierne og kundene som må dekke økte produksjonskostnader, eventuelt med bistand fra staten eller kreditorer. Porsgrunnsfolk har ikke råd til å betale (via kommunekassa) for at det dessverre er dyrere strøm, drivstoff og renter til alt fra produksjon av sushi, mineralgjødsel, sement eller ølservering. I stedet må vi jobbe for å faktisk skaffe det nettet og strømmen som kan sikre industrien. Det tar lenger tid enn å dele ut kontanter, men er eneste måten vi kan ha en varig industriutvikling.

Langsiktig og trygg økonomisk styring er ikke like sexy som forslaget om at vi skulle gitt bort alle Skagerakpengene allerede for et halvt år siden, men jeg er overbevist om at det er den klart beste måten for Porsgrunn å komme igjennom dette på.