Også de som brenner bøker har et ansvar. Et stort, moralsk ansvar

foto