Det er på høy tid å ta på alvor hva en hardbruksbolig er

foto