Hele saken framstår som egnet til å både svekke omdømmet og tilliten til Pasientreiser

foto