I løpet av min arbeidsdag som tannlege møter jeg mange mennesker. Jeg kommer tett på, både kvinner og menn, i alle aldre og fra ulike samfunnslag. Det blir ofte small talk, og ett tema som engasjerer er Google.

Noen er positive. Men det som overrasker meg mest, er at det er mange som har samme mening som meg, som er negative til at Google skal etablere seg her i Skien. Hvorfor kommer ikke mannen i gatas mening mer frem. Hvorfor fremstilles ikke folks egentlige mening i media? Skal man ikke tørre å si at man ikke er positiv til Google-etableringen? Og hva vet vi egentlig?

Jeg har lest at Google har kjøpt 2000 mål av Løvenskiold, og har opsjon på å kjøpe 2000 mål til. På Valebøveien vil hele vestre del, fra Gromstul opp til Nisterud, miste frodig og flotte turområder. Yndet av turgåere, hundeiere, bær- og sopplukkere. Løvenskiold har laget en ny Skårdals vei. Men hva planlegges her? Tilrettelegges det for flere næringseiendommer? Vil vi miste enda mer utmark? Og hva skjer med lakseelven vår og gyteplassene? Hvorfor vet vi ikke mer om dette? Hvor blir det av engasjementet? Ja, vil vil få høyere sysselsetting. I en periode. Men hvor mange arbeidsplasser får vi når utbyggingen er ferdig? Ikke mange nok!

Jeg tror vi vil se flere negative ringvirkninger av Google-etableringen.

Når Google kommer, vil boligprisene øke, sies det. Men er det bra da? Ikke for mine barn. Ikke for alle som skal inn på boligmarkedet.

Det blir mye mer press på leiemarkedet. Som allerede både er dyrt og presset. Og hva med strømprisene? Skal vi som bor i kommunen, betale enda mer enn de høye strømprisene vi har i dag? Nå er det et faktum at Google kommer. Men kan vi ikke engasjerer oss og belyse våre bekymringer og de negative ringvirkningene? Jeg har troen på at vi må tørre å si fra!

Vi må la Google vite at vi er skeptiske til etableringen. Ikke bare bolig og strømpriser. Vi må våkne! Det er lakseelv og utmark her også. Jeg er bekymret for ringvirkningene dette vil ha for naturen rundt oss.

Skien, her må vi våkne!

La oss si fra om at vi er like bekymret for naturinngrepene. Og la oss få vite fakta! Vær åpne med oss. La oss slippe å sitte og bekymre oss for alt vi ikke vet.

Vi er lei av rykter og synsing. Legg kortene på bordet, la oss få alle fakta frem og belyst! Vi vil ha nærheten til naturen bevart i nord, og nordvest i byen vår. Vi vil ikke miste mer utmark og jeg vil kunne gå på tur uten å høre arbeider og støy fra Google!