Vold, trusler og mobbing av lærere og elever på skolene har økt betraktelig de siste årene.

Ifølge Vardens artikkel fra 6.mars om voldshendelser på videregående skoler i Telemark har dette blitt en del av hverdagen for lærere i fylket. Det er svært urovekkende. Vi må ta tak i problemet umiddelbart.

Slag, spark og spytting må håndteres med disiplin, ikke med silkehansker.

Det handler om allmenn folkeskikk!

Vi hører unnskyldninger om pandemi som en grunnleggende faktor for vold og trusler mot lærerne. Denne unnskyldningen kan vi ikke bruke for evig. Problemet er at disiplinen i klasserommene har forsvunnet og respekten for lærere har nådd bunnen. Det er ikke noe anmerkninger og hemmelighold av avvik kan løse. Eleven må faktisk tåle å bli snakket til når de går over streken uten at læreren blir skjelt ut for krenkende atferd.

Lærerne trenger utvidede fullmakter for å få tilbake autoriteten. De skal kunne utvise eleven fra klasserommet uten at skoleledelsen skal vurdere dette grundig.

Fylkeskommunen som arbeidsgivere må sørge for at lærere og ansatte skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø, og ikke minst at elever skal gå på en trygg skole der de virkelig trives.

Disiplin er svært viktig for et godt læringsutbytte i klasserommet. Mange elever bryr seg ikke om de sitter med 40 anmerkninger. Dette må få konsekvenser for eleven. Det er viktig at en for slått ned på ukulturen en har fått i skolen. Læreren må sette tydelige grenser, men da må de får lov å ta av seg silkehanskene.

SI DIN MENING! Vi i Varden vil gjerne at du skal bidra med din mening. Send ditt leserinnlegg til debatt@varden.no

Tips til hvordan skrive et godt leserinnlegg finner du her.