«Dette viser at vi nå har barn som ikke holder på mørke hemmeligheter»

foto