«Det er direkte pinlig at grensa blir satt til 50 personer»

foto