«Et stort svik mot Skiens historie, dens fremtid og byens innbyggere»

foto