Mens kvinnedagen markeres utenfor, sitter en 36 år gammel kvinne og gråter i rettssal 9

foto