Vi tenke nytt om overgangen mellom ungdomsskolen og videregående, og gi elevene en reell mulighet til å lykkes. Derfor vil Telemark Høyre prøve ut et frivillig ellevte skoleår i samarbeid med kommunene, og gi elevene bedre oppfølging når de starter på videregående.

Mandag 12. juni la statistisk sentralbyrå frem nye fullføringsstatistikk. Det var ikke gledelige tall for elevene i Telemark. Nå er det færre elever med under tre i karaktersnitt fra ungdomsskolen som fullfører og består videregående, og flere som dropper ut underveis. Det er bekymringsfullt, særlig når vi vet at Telemark er ett av de fylkene i Norge med flest elever som starter på videregående med under tre i snitt fra ungdomsskolen.

Det er en sammenheng mellom karakterene du får på ungdomsskolen, og forutsetningene du har for å lykkes på videregående. Tallene fra statistisk sentralbyrå viser at under halvparten av elevene som startet på videregående i Telemark med under tre i karaktersnitt fra ungdomsskolen greide å fullføre videregående i løpet av fem/seks år. Har man over fem i karaktersnitt når du går ut fra ungdomsskolen fullfører, til sammenlikning, så og si alle elevene.

I dag har alle elever rett til å begynne på videregående skole når de er ferdig i tiende klasse. Det spiller ingen rolle om elevene har høyt fravær eller gjennomsnittskarakter under to. Og selv om sannsynligheten for at elevene havner på frafallsstatistikken er stor, finnes det få alternative undervisningstilbud eller tilpassede undervisningsløp.

I praksis betyr det at kommunene sender fra seg elever som ikke har de forutsetningene de trenger for å lykkes på videregående, og at fylkeskommunen ikke greier å utjevne forskjellene gjennom tre år på videregående. Derfor må vi tenke nytt om overgangen mellom ungdomsskolen og videregående, og gi elevene en reell mulighet til å lykkes.

Derfor vil Telemark Høyre prøve ut et frivillig ellevte skoleår mellom ungdomsskolen og videregående. Vi vil gi elevene de forutsetningene de trenger for å fullføre videregående, gjennom å bygge mestring, motivasjon og lærelyst på elevenes premisser. Vi skal selvfølgelig ikke sette elevene ett år til på skolebenken, men gi et alternativt opplæringstilbud med utgangspunkt i hver enkelt elevs behov. Slik de gjør med stor suksess både i Drammen og Oslo.

I tillegg mener vi elevene må få bedre og mer tilpasset undervisning i det ordinære skoleløpet både før de begynner på videregående og etter at de har startet. Et ellevte skoleår skal ikke og må ikke bli en hvilepute for å unngå å sette inn ressurser tidligere i løpet, det må fungere parallelt.

Derfor har Høyre, sammen med KrF, Venstre og FrP, i flere budsjetter i Telemark prioritert midler til å følge opp elevene på videregående med under tre i snitt fra ungdomsskolen. Det skal vi fortsette med. For det er helt avgjørende at fylkeskommunen greier å løfte elvene og utjevne forskjellene gjennom de tre eller fire årene elevene går på videregående.