Det er iallfall mitt inntrykk etter denne ukas innlegg i Varden.

Tidligere i uken hadde TV 2 en sak fra Bergen «Skjenket alkohol til rusavhengige på overdosedag». Dette resulterte i en statusoppdatering på min Facebook side, som i etterkant ble publisert i Varden. Den har nå i overkant av 490 kommentarer, noen støttende, men også mange negative som peker på at jeg er navlebeskuende, og at alkohol hører med på jobbfesten. Det har startet nye grublerier her.

Jeg har bortsett fra et kort tilbakefall en helg vært rusfri i 17 år. Jeg leser av kommentarene at noen personer som har vært avhengige, synes det er uproblematisk at folk drikker, andre sier det er problematisk. Slik har det vært for meg også. I perioder har jeg synes dette var uproblematisk, de siste par årene har det endret seg. Vi er forskjellige, og det som er greit i dag kan være problematisk i morgen.

Slik er det nok også i Bergen, noen vil synes det er uproblematisk med alkoholservering, andre strever med det. Jeg reagerer imidlertid på at man ikke gjør en minnemarkering for overdoser rusfri og inkluderende for alle. Gjennom å servere alkohol vil noen ekskluderes, man vil kunne skape risiko for tilbakefall og nye overdoser, og det synes jeg ikke man skal gjøre på et slikt arrangement!

Fra tidligere erfaring vet jeg at mange arrangementer i rusfeltet foregår i rolige former og folk drikker ikke mye. Min og noen andres utfordring er allikevel at vi holder oss borte for det trigger. Så tror jeg mange gjør som jeg har gjort før, vi forbigår dette i stillhet. Imidlertid tror jeg vi nå må tørre og ta de etiske diskusjonene rundt dette.

Mange av kommentarene i Varden handler om den enkeltes rett til å velge, og ansvar i eget liv. Det er vanskelig å være motstander av dette. Imidlertid savner jeg nyansering av bildet av at all alkoholbruk er en privatsak.

Fra 1970 og frem til 2020 har alkoholbruken i befolkningen doblet seg, en trend er at eldre drikker mer enn yngre. Befolkningsframskrivinger tilser at vi om få år vil ha i overkant av 80.000 eldre med et helseskadelig alkoholbruk. Mellom 20 og 30 prosent av sengekapasiteten på sykehus brukes i dag på alkoholrelaterte skader.

Helsedirektoratet anslår 1100 dødsfall i året, alkoholen tar flere liv enn selvmord, trafikkulykker og overdoser til sammen.

I sum er det slik at alkoholbruken i befolkningen utgjør en folkehelseutfordring som koster samfunn og helsevesen enorme summer. Dette er alvorlig når vi er på vei inn i en helse og prioriteringskrise. Alkohol koster også arbeidslivet enorme summer knyttet til sykefravær og lavere effektivitet på jobb. Vi må tørre å ta diskusjonen om hvordan vi skal redusere forbruket.

Hvordan skal vi tørre det når folk går av skaftet i kommentarfeltet fordi man snakker om alkoholbruk i arbeidslivet, og en overdosemarkering med alkoholservering?

Noe av det som gjorde sterkest inntrykk på meg under pandemien var når polene stengte i Oslo. Det viste tydelig alkoholens posisjon i befolkningen. Vi tålte strenge, inngripende tiltak som stengte skoler, barnehager, matbutikker, men når polet ble stengt måtte man reversere og åpne igjen.

Jeg var tilhenger av den åpningen, fordi jeg vet dessverre at alkoholproblemene i befolkningen er så store at å stenge polet vil få enorme sosiale og helsemessige konsekvenser.

Ulike rapporter og undersøkelser peker på at 250.000 nordmenn har en alkoholmisbrukslidelse, kun 7 prosent av disse oppsøker hjelp. 90.000 barn har en oppvekst negativt preget av voksnes alkoholbruk, og vi har nærmere en million pårørende. Hvert år slås 50.000 kvinner av en beruset person, alkohol er overrepresentert i voldsstatistikken.

Tar vi inn over oss at det hvert år fødes mellom 50 og 60 barn med alvorlige alkoholskader, eller alle de andre konsekvensene alkoholen gir oss som samfunn?

Noen kommentarer på innlegget mitt pekte på at jeg var en selvsentrert, navlebeskuende og egoistisk. Basert på kunnskapen vi har om alkoholens konsekvenser for individ og samfunn bør vi kanskje undre oss over følgende; Er det den som stiller spørsmålstegn ved alkoholbruk i arbeidslivet, eller den som forfekter egen rett til å drikke i alle jobbrelaterte situasjoner som er mest navlebeskuende?