For elever over hele landet nærmer heldagsprøvesesongen seg med stormskritt.

Anonym retting av heldagsprøver innebærer at elevenes navn ikke er synlig for de som retter prøven. Dette betyr at lærerne ikke vet hvem som har levert prøven, og dermed ikke kan la personlige faktorer som elevenes oppførsel eller tidligere prestasjoner påvirke bedømmelsen.

Dette vil gi en mer objektiv vurdering og bidra til å fjerne enhver mulighet for favorisering eller diskriminering.

For noen elever kan det være utfordrende å prestere på sitt beste hvis de er bekymret for hva lærerne vil synes om dem.

Ved å fjerne navnene på elevene fra prøvene, kan lærerne fokusere utelukkende på elevenes prestasjoner og gi dem en rettferdig vurdering. Det vil fjerne tryne-faktoren i skolen.

For noen elever kan dagens praksis oppleves som urettferdig og skape følelse av usikkerhet og mistillit. Frp mener at anonym retting av heldagsprøver kan ha en positiv innvirkning på elevenes selvtillit, gi en mer objektiv vurdering, bekjempe fordommer og bidra til å skape en mer rettferdig skole.

Vi vil at vurderinger skal handle om hva du kan, ikke hvem du er. Derfor sier vi ja til anonym retting av heldagsprøver.

SI DIN MENING! Vi i Varden vil gjerne at du skal bidra med din mening. Send ditt leserinnlegg til debatt@varden.no

Tips til hvordan skrive et godt leserinnlegg finner du her.