Ender dette med at direktørene får lapp med hjem?

foto