Mens vi venter på at bypakka legger stein på stein: Seks år med køer i byen

foto