I Grenland kan en fint leve med dagens optiske sortering