Endelig får vi plass rundt verdens viktigste bord. Vi får håpe at både mediene og Norge kommer bedre ut av det denne gangen

foto