Grenlands mangfoldige revyscene har fått råmateriale til flere år framover

foto