«Hatet ble møtt med kjærlighet, glitter og regnbuer»