Innledningsvis konstaterer han at langt på vei er enig med meg. Det gleder meg. Det er jo ellers ikke så ofte at Rødt og Høyre står nær hverandre politisk. Men så kommer han med sterk indignasjon over mine synspunkter på venstresidens politikere og deres holdning til internasjonalt samarbeid.

Først til myten som spres av Bjørholdt og Rødt om de siste kablene til Tyskland og England og «frislippet av strøm» til Europa. Det er 17 kraftoverføringslinjer mellom Norge og utlandet. Blant de første har vi bl.a. Skagerak 1-4, anlagt fram til 2014. Disse 15 linjene har for lengst koblet oss til resten av Europa.

Norske produsenter av vannkraft skal sørge for at det til enhver tid er vann til produksjon, samtidig som de skal sørge for at verdiskapningen for de i hovedsak offentlige eierne (og skatteinntektene) blir god.

De siste 15–20 årene har norsk energiproduksjon vært høyere enn det vi forbruker. Norge eksporterte i 2021 netto (eksport minus import) 17,5 TWh strøm. Det er mindre enn i 2020, et år med svært lave kraftpriser.

Mellom 2012 og 2021 lå nettoeksporten over 15 TWh i sju av ti år. Flere tiår med stor eksport og import av kraft har gitt lave priser til forbrukerne. Nå er dette snudd på hodet. Men det er ikke på grunn av markedene og de nye utenlandskablene. Det er på grunn av en kynisk diktator, Vladimir Putin, som har gått til krig og bruker sin reduserte gasseksport som et politisk pressmiddel. Det er Putin som har satt energisituasjonen i Europa i krise!

Når Bjørholdt så skråsikkert hevder at norsk forsyningssikkerhet er ivaretatt, så glemmer han at det innenlandske energiforbruket stiger. Gjennomsnittlig forbruk av strøm og fjernvarme 2005–2011 var på 115 TWh. I perioden 2012–2021 var det på 124 TWh. Dette vil tilta.

Elektrifisering av oljeproduksjon offshore, ønske om grønn produksjon av gjødsel og metaller, elektrifisering av bilpark og maskinelt utstyr vil ødelegge denne idyllen. Kan hende at vi etter hvert må netto importere kraft? Da vil vi jo faktisk være avhengige av alle de utenlandskablene vi har. Og vi vil være avhengig av at noen vil selge til oss.

Vannkraftproduksjon avhenger av nedbør og sesong. Variasjonene i norsk kraftproduksjon må utjevnes gjennom import og eksport gjennom året. Jo mindre kraftoverskuddet i Norge blir, jo mer utsatt er vi i år med lav produksjon.

Min konklusjon er derfor (fortsatt) at når røde politikere går til angrep på eksport og import av kraft og vil begrense den, så vil det kunne skade oss. Å tro at dagens situasjon med kraftoverskudd vil vare, og opptre egoistisk ut fra det vil skade oss.

Bjørholdt og Rødt er bekymret for norsk kraftkrevende industri. Jeg er også det. Imidlertid er dette bildet litt mer nyansert enn det Rødt framstiller det. For det første har norsk industri av historiske årsaker selv en betydelig kraftproduksjon. Det er også store leveransekontrakter mellom Statkraft og norsk industri. I tillegg kommer langsiktige kontrakter mellom industrien og andre kraftprodusenter.

Men på lengre sikt vil industrien trenge mer kraft. Da vil vi bl.a. trenge økt produksjon av vindkraft. Vindkraftproduksjonen utgjorde i 2021 utgjorde 11 TWh. Man kan faktisk si at store deler av nettoeksporten av kraft er vindkraft. Men vi trenger mer. Det er stort potensial til havs. Men vi vil også trenge vindkraft på land. Noe som Rødt selvfølgelig er imot.

Hvor industrivennlig dette er, tror jeg de fleste forstår. Men ifølge Bjørholdt kan jo bare EU-landene sørge for mer grønn vindkraft i egne land. Tyskerne har jo allerede så mye ødelagt natur! Egoisme?

Bjørholdt og Rødt (og SV m.fl.) ønsker maksimalpris på strøm. Om man praktiserer maksimalpris eller gir strømstøtte er i realiteten akkurat det samme. Det offentlige blir i stor grad sittende med regningen. Og det store spørsmålet er alltid: Hvilken pris skal folk betale? Her er jeg helt enig med Rødt: Det er ikke noe poeng med en rik stat, hvis folket er fattig!

Nå håper jeg at det oppnås politisk enighet om ordninger som også kan gi næringslivet noe bedre rammebetingelser for den tiden som Putin ødelegger for oss. Vi ser allerede at frafallet av bedrifter er i gang. Vi skal selvfølgelig ikke subsidiere produksjon av kryptovaluta. Med bakeren i byen, kjøpmannen på hjørnet og de som produserer varer her i landet må overleve en periode med ekstreme priser på strøm.