Industrien, næringslivet, private og offentlige aktører, kommuner og fylkeskommunen drar alle i samme retning. Mens det internasjonale politiske klimaarbeidet fortsatt går tregt, har vi fått opp farta i Vestfold og Telemark.

Det er rett og slett inspirerende å være fylkesordfører i et fylke som lykkes med dette viktige arbeidet. I Brevik fanges CO2 fra sementproduksjon, klart for å deponeres under havbunnen.

Yara jobber med å produsere utslippsfri gjødsel på Herøya, et ekstremt viktig bidrag for å kutte utslipp i global matproduksjon. Vianode bygger grafittfabrikk, en helt nødvendig ingrediens i batterier, mens Speira i Holmestrand skal teste smelting av aluminium med egenprodusert grønn hydrogen.

Summen av alle disse prosjektene er betydelige utslippskutt! Og nettopp summen av alt, er kjernen i klimaarbeidet. Alle monner drar, alle små bidrag hjelper. Vi løser ikke klimakrisa med ett politisk vedtak, det er summen av alle små og store bidrag som vil løse vår tids største utfordring.

Derfor er det også gledelig å se at Vestfold og Telemark Fylkeskommune selv klarer å kutte utslipp. Gjennom bevisste valg, satsing på ENØK-tiltak, storsatsing på solceller på fylkeskommunale bygg og en kontinuerlig bevissthet på klimaeffekten av alt vi gjør, er vi i rute til å kutte egne utslipp med 70 prosent innen 2030.

Det er jeg stolt av.