Gruppens primære behov for møtet var å få synliggjort det betydelige naturmangfoldet, og ikke minst alle de rødlistede artene som er der, slik at kommunestyret den 27. kan bestemme om hele reguleringen skal opp til fornyet behandling.

Gruppa har gjort en betydelig inventeringsinnsats hva botaniske arter angår, og kan i dag slå fast at det er en rikdom der som fullstendig er oversett av de som angivelig skal ha foretatt en undersøkelse i området.

I sum, Bamble kommune har sviktet sitt ansvar i forbindelse med reguleringsplanen. Viktige krav er unnlatt inntatt, eller ikke fulgt opp. Konsekvensanalyse er ikke gjennomført. Dette har gitt de folkevalgte, som skal vedta slike planer, svekket grunnlag for å fatte korrekte beslutninger. Noe også Rødt Bambles Ole Roger Dyrkorn presiserte overfor de frammøtte på samlingen, og som han vil forfølge for å få rettet opp.

Det har hersket en viss usikkerhet om når beboerne og andre interesserte begynte å interessere seg for å bevare Bunestoppen. Alt tyder på at denne interessen startet samtidig med at planene om et stort og nytt boligområde ble presentert. Likevel har altså Bamble kommune gitt blaffen i å lytte til stemmene til alle de som har hatt betenkninger vedrørende disse planene. Dette er ikke bare udemokratisk, det er regelrett overkjøring av kommunens innbyggere.

Rødt Bamble erkjenner at vi tok feil innledningsvis, og beklager dette. Ikke bare skal Rødt følge opp saken, slik at det iverksettes en grundig undersøkelse som går i dybden hva flora og fauna angår. Partiet skal også arbeide med å få på plass en instruks, som skal sørge for at denne formen for reguleringsbehandling ikke lenger har plass i vår kommune.

Det er ikke bare de som vil bevare Bunestoppen som kan komme skadelidende ut av denne saken. Utbyggere er også overlatt til tilfeldighetenes spill. Spill som kan koste mange penger, og som til syvende og sist ender i innbyggernes fang. Bamble kommune skal oppfattes som seriøs og forutsigbar for alle som bor og har sitt virke her.

Vi anbefaler alle med interesser i denne saken om å møte opp på kommunestyremøtet torsdag 27. oktober kl 17.00, og vise deres interesse for saken.