«Fordelsbeskatning av manglende strømtilførsel til fritidsbolig»