Her stopper veien. Hvorfor vil ikke Porsgrunn bygge den videre?

foto