«Målet har vært at flest mulig skal kunne bo i og nær sentrum»

foto