«Må kjempe mot at den vitale Torggata blir en ny gågate»

foto