«I regje­rings- og redak­tørkon­torene i hoved­staden forsvares dette med en fasci­nerende styrke mens folk i bygd og by river seg i håret»