En av hovedsakene som åpenbart er viktig for disse diskusjonene er hvordan de ulike partiene forholder seg til vindkraft. I Bamble var det avtroppende Arbeiderparti-regimet tidlig ute og erklærte at kommunen var mot vindkraftutbygging. I Porsgrunn gikk Høyre ut rett før valget og erklærte seg motstander av vindkraftutbygging. De hadde lyttet til folket, som de sa. Nå følger Arbeiderpartiet i Porsgrunn etter med tilsvarende erklæring for å tekkes INP som mulig valgteknisk samarbeidspartner.

Vi har et sterkt behov for å nyansere denne debatten litt. For vindkraft er jo ikke bare monstermaster på de høyeste fjellene rundt Grenland men kommer også i andre, mye mindre iøynefallende utgaver. Vi er en Porsgrunnsbedrift som utvikler en liten vertikalakset vindturbin på under 15 meter som passer veldig godt sammen med solpaneler og batterier. Dette er en veldig god løsning for bønder og lett industri. Dette er også vindkraft, men i andre enden av skalaen sammenliknet med store vindturbiner.

Så, i lys av erklæringene mot vindkraft, hva mener egentlig politikerne om en slik løsning? Skal små vindturbiner på industriområder og i næringsparker sidestilles med «monstermaster»? Er det full stopp for alle løsninger politikerne vil ha? Vi etterlyser en mye mer nyansert holdning fra politikerne i denne viktige saken.

Enhver konstruktiv politisk debatt fordrer kunnskap om tema som diskuteres. Vi mener derfor at allment «nei til vindkraft» må nyanseres slik at politikerne gir seg selv mulighet til å tilegne seg et bredt kunnskapsgrunnlag om ny, innovativ, teknologi. Å prinsipielt lukke døren for alle typer vindkraft er ikke løsningen, for hvor skal all den nye fornybare kraften komme fra, og i det tempoet vi trenger?

Det er en mange norske bedrifter som står klare – i dag – med stabile og grønne energialternativer for å hurtigst mulig kunne utfase fossil energi. Og selv om ren og moderne kjernekraft skulle vise seg å innebære en risiko samfunnet kan akseptere, har denne løsningen likevel et problem.

For når selskapet Kjernekraft Norge snakker om å ha dette på plass – i Norge – allerede på 2030-tallet (noe som høres uoverkommelig raskt ut) vil det likevel være altfor sent for eksisterende industri og de som allerede i dag banker på døra og vil etablere seg hos oss.

Det blåser friskt i debatten om vindkraft på land, det kan vi alle være enige om. Vår oppfordring til politikerne er å løfte blikket, lete etter de gode løsningene og ikke si nei før alle sider av en sak er belyst.

Og som et lite apropos, selv de mest hardbarka vindkraftmotstandere gir våre turbiner tommelen opp!