Jeg synes det er urimelig at unge mennesker i dag må tvinges på skolen når de er syke eller har andre grunner for å bli hjemme. For det er det som skjer.

Vi får beskjed om å bli hjemme dersom vi har milde symptomer. Etter pandemien ble søkelyset på smittefare stort. Samtidig kom de nye fraværsgrensene med strenge krav til dokumentasjon. Da lurer jeg på hva regjeringen egentlig vil vi skal gjøre.

For det første er det vårt ansvar å gjøre det bra på skolen. Veldig mange unge skulker skolen, eller er ufokuserte i timene. Selvfølgelig forstår jeg at dette er et stort problem, men det går ikke utover noen andre enn de som selv gjør det. Jeg mener ansvaret for vår læring ligger hos hver enkelt elev, og det er opp til oss å omfavne mulighetene vi får tildelt. Hvor mange timer vi har sittet bak pulten bør ikke være avgjørende så lenge resultatene står til forventningene.

Alle lærer på ulike måter, og alle lærer i forskjellige hastigheter. Fraværsgrensa tar ikke hensyn til dette, og det vil jeg ha slutt på.

For det andre synes jeg det er meningsløst å måtte få legeerklæring hver gang vi er borte på grunn av sykdom. Bør ikke de voksne ha litt tillit til oss?

Legene her i Porsgrunn kommune har allerede alt for mye å gjøre, da det har vært en voldsom økning i oppgavene deres de siste ti årene. Fastlegekrisen med overarbeidede leger, økte krav og en aldrende befolkning innebærer at minst 215.000 innbyggere står uten fastlege, viser tall fra Universitetet i Oslo. At legene i tillegg må skrive ut legeerklæringer til alle elever som er for syke til å dra på skolen, gjør bare krisen større.

I tillegg til dette er legetimer dyrt. Ifølge Helse Norge kan en legetime koste alt fra 59- til 407 kroner. Ikke alle familier har økonomi til å betale så mye hver gang de er syke.

Fraværsgrensa kaster bort tiden til legene våre samtidig som de økonomisk svake i samfunnet straffes.

For det tredje burde videregående skole forberede oss på livet videre. Hvorfor må vi elever tvinges på skolen eller til legen uansett, når man i arbeidslivet kun trenger en egenmelding? I videre studier står studentene fritt til å planlegge hverdagen sin ut ifra egne mål og prioriteringer. Det blir en stor overgang fra videregående til høyere studier på grunn av dette.

Jeg er klar over at fraværsgrensa har fått fraværet ned, men den gjør ingenting med de bakenforliggende årsakene. Tanken bak grensene med å få ned fraværet og skape gode vaner for videre arbeidsliv er god, men slår feil ut. Fraværsgrensa fører kun til frykt og umotiverte elever på skolebenken.

Jeg skjønner ikke hvordan dette skal løse problemet, og synes det rett og slett er unødvendig. Vil dere virkelig tvinge oss ungdommer på skolen mot vår vilje?

Vær så snill politikere, lærere og rektorer, gjør noe for å stoppe dette. Gjør noe for å ta vekk redselen hos skoleelever i Norge. Vi er lei.

Dette er en tekst fra skriveprosjektet Varden har hatt i samarbeid med Porsgrunn videregående skole. Varden publiserer flere tekster fra prosjektet de kommende ukene.