Et anonymt krigsmonument vil være til skade og skam