Striden om rådmannens posisjon er hårreisende, her blir hun avsatt og forespeilet to års lønn før det politiske miljøet, som tross alt ansatte henne, kommer inn i bildet.

Administrasjonen fjerner hennes navn fra kommunens nettsider til tross for at hun fortsatt er rådmann. Jeg vil tro at andre kommuneansatte ikke fjernes fra nettsidene ved sykemelding. Dette er tegn på at rådmannen, hun skal vi bli kvitt, uten at det blir tatt menneskelige hensyn. Hva var det vi sa til våre barn? Fy skamme seg. Vi kan godt gjenta det!

Samarbeidsproblemene internt skal jeg ikke ofre mye omtale, de kjenner jeg ikke godt nok til. Men jeg undres over, med forbehold at avisartiklene er etterrettelige, at kommunen har en etatsjef som nekter å innta lunsjpakken sammen med sine medarbeidere. Det er for meg totalt uforståelig dersom dette er riktig, og dersom hvis: da bør kommunen bruke noen kroner på et lederopplæringskurs.

NRK hadde en tankevekkende reportasje om aktivitørstillingene som administrasjonen foreslår fjernet, stillinger som på mange måter er livsgnisten for våre eldre. Joda, jeg også ser at Porsgrunn mangler økonomisk dekning for både lovpålagte og ikke minst ikke-lovpålagte oppgaver. Og jeg ser den økonomiske gevinsten ved å legge ned to velfungerende barnehager, men jeg ser ikke den pedagogiske gevinsten.

I reportasjen i NRK ble det sagt at ordføreren ikke ville kommentere saken. Kan det være sant, Janicke? Som ordfører er det din fordømte plikt å være fremste talsperson for det politiske livet i Porsgrunn, og særlig når det går en kule varmt. Den jobben er du betalt for!

Porsgrunn mangler penger. Her kommer et konkret forslag, riktignok kortsiktig, men som en liten hjelpende hånd over kneika for kanskje å redde aktivitørstillingene.

Selg Tollbodgaten 11, eiendommen som kommunen kjøpe for over 7 millioner kroner og som i dag, etter hva jeg har hørt, leies ut til et utleiefirma som leier eiendommen videre ut.

Jeg nekter å tro at leieinntektene dekker rentekostnadene ved denne handelen. I stedet for å kaste penger ut av vinduet bør man bruke disse slik at våre eldre får beholde det kanskje beste velferdstilbudet de kan ha.