Vil ikke svare på om de anker mobbedommen. Kanskje fordi Tor Peder ikke bestemmer det

foto