Hva SFO skal være er en viktigere diskusjon enn hva det skal koste

foto