– Systemet har blitt så rigid at all empati, forståelse og samhandling synes å være totalt borte

foto