Svar til Jon Ingebretsen sitt innlegg bilvegar, hytter og turisme som villreinstengsel

foto