Poli­tikerne smører tjukt på og bruker bevisst tablo­ide uttrykk

foto