Min tid ved en privatskole har vært fylt med opplevelser som har formet meg som en person og som en lærende.

Først og fremst vil jeg si at jeg føler meg utrolig heldig som har hatt muligheten til å delta i et slikt læringsmiljø. På min private skole har lærerne alltid vært mer enn bare instruktører - de har vært mentorer og veiledere. De har tatt seg tid til å forstå mine individuelle behov, interesser og utfordringer. Dette har skapt en dypere forbindelse mellom lærere og elever, og det har ført til en følelse av samarbeid og støtte som jeg tror er uunnværlig for en meningsfull læring.

Det som virkelig skiller min private skole fra andre er mangfoldet av pedagogiske tilnærminger og muligheter som er tilgjengelige. Jeg har hatt sjansen til å utforske kunst, vitenskap, og teknologi på en måte som har utvidet mine horisonter. Jeg har deltatt i prosjekter og eksperimenter som har lært meg å tenke kreativt og kritisk. Disse opplevelsene har gitt meg en dypere forståelse av verden og har inspirert min nysgjerrighet og lidenskap for læring.

Det private skolemiljøet har også gitt meg muligheten til å utvikle viktige livsferdigheter som selvstendighet, ansvar og ledelse.

Det er viktig å merke seg at min privatskole opererer hovedsakelig på en veldig lav offentlig støtte. Skolepengene og donasjonene fra foreldre og støttespillere er det som opprettholder driften. Hvis støtten til private skoler blir kuttet, vil det være vanskeligere for familier som ønsker en slik utdanningsmulighet å få tilgang til den.

Jeg tror på valgfrihet i utdanning. Alle elever er unike, og læringsbehovene varierer. Private skoler gir muligheten til å tilpasse utdanningen til hver enkelt elev. Det handler ikke om å forkaste offentlige skoler, men om å anerkjenne at forskjellige elever trives bedre i forskjellige miljøer. Hvorfor skulle vi nekte noen denne muligheten?

Selve støtten er ikke en rettighet. Men, vi har en grunnleggende menneskerett til å ha et skolevalg. Hvis statsstøtten forsvinner og privatskolene blir dyrere, så vil egentlig valget bli borte av seg selv, og det vil muligens også bidra til en økonomisk splittelse der kun de rike har råd til å sende barna på privat skole. Da er vi på vei tilbake i utviklingen da.

Hvis det må gjøres kutt, burde hele utdanningssystemet sees på samlet. Både det offentlige og det private bør samarbeide om å opprettholde mangfold og sikre valgfrihet.

Vi trenger ikke større klasseskille og grobunn for konflikt. Vi trenger at elevene får en utdanning som fremmer deres kvaliteter. At det er behov for private skoler for å få det til ser vi her i dag.

La oss sammen jobbe for å bevare støtten til private skoler og bygge et utdanningssystem som er mangfoldig, fleksibelt og inkluderende.

Dette innlegget ble først holdt som en appell under demonstrasjonen om friskoler ved rådhuset i Porsgrunn i begynnelsen av november.